Agendy

Žiadosť o byt – Občan

Informácie

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Legislatíva

  • Zásady prideľovania nájomných bytov vo vlastníctve mesta Kežmarok

Doručovanie

  • Osobne
  • Poštou
  • Elektronicky cez ÚPVS
  • Emailová adresa