Agendy

Zmena priezviska na predošlé po rozvode – Občan

Zmena priezviska na predošlé po rozvode manželstva

Žiadateľ/ka predloží:

  • občiansky preukaz
  • právoplatný rozsudok o rozvode
  • sobášny list
  • žiadosť

K rodnému priezvisku je možné vrátiť sa len, ak bola pred rozvodom tohto manželstva nevesta slobodná, alebo sa aj po predchádzajúcom rozvode (rozvodoch) vrátila k predchádzajúcemu t. j. rodnému priezvisku. Manžel, ktorý prijal priezvisko druhého manžela pri uzavretí manželstva, môže do troch mesiacov od právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva oznámiť, že opäť prijíma svoje predošlé priezvisko.

Poplatky

Poplatok za zmenu je 5€.

Informácie