Ako vybaviť - Podnikateľ

Stavby, prenájmy a pozemky

Povoľovanie stavieb

Žiadne agendy pre životnú situáciu.

Prenájom, prevod nehnuteľnosti

Žiadne agendy pre životnú situáciu.

Územný rozvoj

Žiadne agendy pre životnú situáciu.

Vecne bremeno

Žiadne agendy pre životnú situáciu.