Život v meste

Učíme sa doma

Na zatvorenie všetkých škôl reagovali v Kežmarskej televízii veľmi rýchlo. V nedeľu prišiel nápad a v utorok sa už začalo s výrobou prvých dielov.

„V pondelok som obvolal všetkých riaditeľov základných škôl v meste, ktorých táto myšlienka veľmi potešila. Veľmi rýchlo sa našli aj vyučujúci učitelia a o deň neskôr sme už začali natáčať prvé časti novej relácie,“ uviedol na začiatok riaditeľ Kežmarskej televízie Oto Vojtičko, ktorého takýto ohlas veľmi potešil.

„Povzbudilo ma aj to, že som cítil, že učitelia majú svojich žiakov radi a chcú sa im venovať aj takto. Deti nemusia dostávať iba úlohy, ale môžu byť do vyučovacieho procesu zapojené aj prostredníctvom našej televízie hravou a veselou formou. Učitelia sa prihovárajú žiakom, dávajú im úlohy, niekedy spojené aj s telocvikom. Dal som im priestor, aby si každý pripravil hodinu tak, ako to cíti, že by to bolo najlepšie,“ doplnil.

Hodiny sú venované najmä žiakom prvého stupňa, ale fyzika, chémia či biológia bude pre žiakov druhého stupňa základných škôl. Jednotlivé časti sú venované matematike, slovenskému jazyku, telesnej výchove či vlastivede. Vojtičkov plán je pripraviť približne 40 dielov relácie.

Premiérová časť Učíme sa doma je vysielaná každý deň od 7. hodiny ráno do 20. hodiny večer vždy v celú hodinu každý pracovný deň vo vysielaní Kežmarskej televízie a na internetovej stránke www.kukni.sk. Archív všetkých odvysielaných častí je na YouTube-profile Kežmarská televízia KTV.

„Na mail ucimesadomaktv@gmail.com nám môžu žiaci posielať odpovede či vyriešené hádanky, ale taktiež budeme radi, ak sa nám ozvú aj rodičia, či starí rodičia. Nech nám povedia, ako sa im naša nová relácia páči. Chcem sa však poďakovať nielen riaditeľom škôl, ale aj učiteľom a celému štábu Kežmarskej televízie za vynikajúcu spoluprácu, bez ktorej by podobný projekt určite nevznikol,“ uzavrel Vojtičko.