Život v meste

Civilná ochrana

Ing. Ladislav Melikant

Telefón: 052 / 466 01 10

E-mail: ladislav.melikant@kezmarok.sk

  • zabezpečenie úloh a činností na úsekoch:
  • referát civilnej ochrany obyvateľstva mesta
  • referát obrany
  • referát bezpečnostného technika
  • referát požiarnej ochrany