Oznamy mesta

Zverejnenie zámeru – predĺženie doby nájmu za nájomné vo výške 1,– €/rok, pre spoločnosť Lesy mesta Kežmarok, s.r.o., Kežmarské Žľaby 12030, 059 60 Vysoké Tatry, za nájom lesného majetku vo vlastníctve Mesta Kežmarok na území TANAPu.

Zverejnenie zámeru – predĺženie doby nájmu za nájomné vo výške 1,– €/rok, pre spoločnosť Lesy mesta Kežmarok, s.r.o., Kežmarské Žľaby 12030, 059 60 Vysoké Tatry, za nájom lesného majetku vo vlastníctve Mesta Kežmarok na území TANAPu.