Oznamy mesta

Oznámenie o umiestnení veľkoobjemového kontajnera

 

V dňoch 23.08.2022 až 24.08.2022 bude umiestnený veľkoobjemový kontajner na ulici:

Kostolné námestie 

Kontajnery sú určené na objemný odpad z domácností. Neukladať do nich biologický odpad, elektroodpad, pneumatiky, nebezpečný odpad, zložky odpadu, ktoré je možné vyseparovať.