Oznamy mesta

Umiestnenie veľkoobjemového kontajnera

Oznámenie o umiestnení veľkoobjemového kontajnera

V dňoch 25.11.2022 až 28.11.2022 bude umiestnený veľkoobjemový kontajner na ulici:

Sihoť (pred bývalým BLIKOM)

Kontajnery sú určené na objemný odpad z domácností. Neukladať do nich biologický odpad, elektroodpad, pneumatiky, nebezpečný odpad, zložky odpadu, ktoré je možné vyseparovať.