Oznamy mesta

Oznam o umiestnení veľkoobjemového kontajnera

Oznámenie o umiestnení veľkoobjemového kontajnera

V dňoch 28.04.2023 až 02.05.2023 bude umiestnený veľkoobjemový kontajner na ulici:

Karola Kuzmányho

Kontajnery sú určené na objemný odpad z domácností. Neukladať do nich biologický odpad, elektroodpad, pneumatiky, nebezpečný odpad, zložky odpadu, ktoré je možné vyseparovať.