Oznamy mesta

Oznámenie o doručení písomnosti

Oznámenie o doručení písomnosti 

 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje občanov menom:               

Tomáš Vida, bytom Kežmarok

Peter Bednarčík, bytom Kežmarok

Bartolomej Buka,  bytom Kežmarok

Mariana Trukhan, bytom Kežmarok

Anna Pitoňáková, bytom  Kežmarok

Dominik Budzák, bytom Kežmarok

Lucia Zastková, bytom Kežmarok

Martin Gallik, bytom Kežmarok

Dušan Binder, bytom Kežmarok

Mgr. art. Peter Buš , bytom Kežmarok

 že im bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môžu prevziať.