Oznamy mesta

Oznámenie o doručení písomnosti

Oznámenie o doručení písomnosti 

 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje občanov menom:                           

Anna Mirgová, bytom Kežmarok

Pavol Kovalčík, bytom Kežmarok

Ondrej Rezničák,  bytom Kežmarok

Dávid Milan, bytom Kežmarok

Alena Kieferová, bytom Kežmarok

Marta Tinková, bytom Kežmarok

Helena Bachledová, bytom Kežmarok

Dana Zombeková, bytom Kežmarok

Ján Gurguľ, bytom Kežmarok

Andrej Višňovský, bytom Kežmarok

František Sebeš, bytom Kežmarok

Miroslav Mirga, bytom Kežmarok

že im bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môžu prevziať.