Oznamy mesta

Oznámenie o doručení písomnosti

Oznámenie o doručení písomnosti

 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje občanov menom:               

Zuzana Kučová, bytom Kežmarok

Andrea Háziová, bytom Kežmarok

Anna Mirgová,  bytom Kežmarok

Yurii Kykyna, bytom Kežmarok

Miroslav Mirga, bytom Kežmarok

Lenka Kurucová, bytom Kežmarok

Pavol Kuruc, bytom Kežmarok

Bartolomej Buka, bytom Kežmarok

Ivana Buková, bytom Kežmarok

Michal Figlár, bytom Kežmarok

Tomislav Duchnitzký, bytom Kežmarok

Jozef Sekelský, bytom Kežmarok

Peter Bednarčík, bytom Kežmarok

že im bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môžu prevziať.