Oznamy mesta

Oznámenie o doručení písomnosti

 

Oznámenie o doručení písomnosti

 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje občanov menom:               

 Štefan Vitkovský, bytom Kežmarok

Peter Pichnarčík, bytom Kežmarok

Roman Vojtičko,  bytom Kežmarok

Filip Fraštia, bytom Kežmarok

Ján Bendík, bytom Kežmarok

Renáta Grotkovská, bytom Kežmarok

Adriana Balberčáková, bytom Kežmarok

Patrik Švantner, bytom Kežmarok

Roman Pompa, bytom Kežmarok

Miroslav Nový, bytom Kežmarok

Zdenka Petrová, bytom Kežmarok

Marta Šarišská, bytom Kežmarok

Zuzana Kučová, bytom Kežmarok

Jozef Sekelský, bytom Kežmarok

Ružena Pištový, bytom Kežmarok

Zuzana Karkesová, bytom Kežmarok

Jozef Bohony, bytom Kežmarok

Danica Kokošková, bytom Kežmarok

Marta Šarišská, bytom Kežmarok

Natália Toporcerová, bytom Kežmarok

že im bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môžu prevziať.