Oznamy mesta

Oznámenie o doručení písomnosti

Oznámenie o doručení písomnosti 

 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje občanov menom:                           

Juraj Želonka, bytom Kežmarok

Peter Karkes, bytom Kežmarok

Jarmila Kantoreková,  bytom Kežmarok

Marko Kalafut, bytom Kežmarok

Ján Bendík, bytom Kežmarok

Jozef Bohony, bytom Kežmarok

Juraj Príhoda, bytom Kežmarok

Ľubomír Mazurek, bytom Kežmarok

Dana Zombeková, bytom Kežmarok

Peter Bednarčík, bytom Kežmarok

Štefan Vitkovský, bytom Kežmarok

Dušan Pompa, bytom Kežmarok

Michal Duchnitzký, bytom Kežmarok

František Sebeš, bytom Kežmarok

Branislav Belko, bytom Kežmarok

Petronela Povecová, bytom Kežmarok

Jozef Klempár, bytom Kežmarok

že im bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu   v Kežmarku, kde si ju môžu prevziať.