Oznamy mesta

Oznámenie o doručení písomnosti

Oznámenie o doručení písomnosti 

 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje občanov menom:                            

 

Ján Gurguľ, bytom Kežmarok

Ľubomír Štancel, bytom Kežmarok

Ladislav Malinič, bytom Kežmarok

Dominik Gemza, bytom Kežmarok

Kristián Oračko, bytom Kežmarok

Alexander Dunka, bytom Kežmarok

Ivan Žihal, bytom Kežmarok

Timea Ninčáková, bytom Kežmarok

Milan Holova, bytom Kežmarok

Zuzana Karkesová, bytom Kežmarok

Milan Dávid, bytom Kežmarok

Vladimír Dudžák, bytom Kežmarok

Jarmila Kantoreková, bytom Kežmarok

Pavel Krstev, bytom Kežmarok

Adriana Balberčáková, bytom Kežmarok

Bartolomej Buka, bytom Kežmarok

Marek Pitoňák, bytom Kežmarok

Juraj Príhoda, bytom Kežmarok

Marek Mikolajčík, bytom Kežmarok

Katarína Bohonyová, bytom Kežmarok

Rastislav Wolf, bytom Kežmarok

Marek Kažmír, bytom Kežmarok

Ivan Baluch, bytom Kežmarok

Ľubomír Mazurek, bytom Kežmarok

Ondrej Strišovský, bytom Kežmarok

Marek Bartko, bytom Kežmarok

Anna Mirgová, bytom Kežmarok

Emma Sára Fedorová, bytom Kežmarok

 

že im bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môžu prevziať.