Oznamy mesta

Oznámenie o doručení písomnosti

Oznámenie o doručení písomnosti

 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje občanov menom:               

            

Ján Dunka, bytom Kežmarok

Peter Karpes, bytom Kežmarok

Tomáš Wiener,  bytom Kežmarok

Jozef Bohony, bytom Kežmarok

Stanislav Gábor, bytom Kežmarok

Alena Koziol, bytom Kežmarok

Teresa Klaudia Koziol, bytom Kežmarok

Milan Kovačič, bytom Kežmarok

František Vatecha, bytom Kežmarok

Xavér Oláh, bytom Kežmarok

Rastislav Berger, bytom Kežmarok

Marián Rybár, bytom Kežmarok

Alexander Dunka, bytom Kežmarok

Emília Budzáková, bytom Kežmarok

Daniel Sekelský, bytom Kežmarok

Jozef Holzbár, bytom Kežmarok

Peter Bednarčík, bytom Kežmarok

Zuzana Karkesová, bytom Kežmarok

Ján Bendík, bytom Kežmarok

Lucia Klempárová, bytom Kežmarok

Ernest Klempár, bytom Kežmarok

Zdenka Petrová, bytom Kežmarok

Slavomíra Madejová, bytom Kežmarok

Pompa Lukáš, bytom Kežmarok

 

že im bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môžu prevziať.