Oznamy mesta

Oznámenie o konaní dobrovoľnej dražby

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

spoločnosť Heypay s. r. o. ako dražobník vyhlasuje dobrovoľnú dražbu nehnuteľnosti, a to dňa 28. 11. 2023 0 11:00 hod.

Predmetom dražby je nehnuteľnosť zapísaná v k. ú. Kežmarok, mesto Kežmarok, a to:  garáž, súp. č. 3695 na ul. Poľná, Kežmarok. Obhliadka nehnuteľnosti sa uskutoční dňa 10. 11. 2023 o 10:00 hod. a dňa 27. 11. 2023 o 10:00 hod. v mieste, kde sa nehnuteľnosť nachádza.  Stretnutie záujemcov o obhliadku sa uskutoční pred predmetom dražby, pričom bližšie informácie možno získať na tel. čísle 0903 404 713 – Jozef Schmidt, schmidt@heypay.sk.