Oznamy mesta

Oznámenie o umiestnení veľkoobjemového kontajnera

Oznámenie o umiestnení veľkoobjemového kontajnera

V dňoch 05.05.2023 až 09.05.2023 bude umiestnený veľkoobjemový kontajner na ulici:

SIHOŤ (trávnatá plocha pri Zariadení pre seniorov a opatrovateľskej služby)

Kontajnery sú určené na objemný odpad z domácností. Neukladať do nich biologický odpad, elektroodpad, pneumatiky, nebezpečný odpad, zložky odpadu, ktoré je možné vyseparovať.