Oznamy mesta

ZMENA VO VYDÁVANÍ PARKOVACÍCH KARIET V MESTE KEŽMAROK

Pracovisko parkovacej služby sa z organizačných príčin presunulo do budovy stavebného úradu, Dr. Alexandra 30, (bývalá kancelária matričného úradu na prízemí). Za vzniknutú situáciu pri vybavovaní parkovacích kariet sa ospravedlňujeme. Postup pri vybavovaní parkovacej karty ako aj žiadosť o vydanie nájdete na webstránke mesta:

https://www.kezmarok.sk/…/oddeleni…/priprava-investicii/