Oznamy mesta

Oznámenie o doručení písomnosti

Oznámenie o doručení písomnosti

 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje občanov menom:                            

 Mária Majirošová, bytom Kežmarok

Radoslav Madeja, bytom Kežmarok

Peter Klasovský, bytom Kežmarok

Lukáš Holub, bytom Kežmarok

Diana Gemzová bytom Kežmarok

Miroslava Kažmírová, bytom Kežmarok

Zuzana Karkesová, bytom Kežmarok

Laura Mirgová, bytom Kežmarok

Jozef Dlugoš, bytom Kežmarok

Ján Baran, bytom Kežmarok

Marek Čikovský, bytom Kežmarok

Dušan Pompa, bytom Kežmarok

Ladislav Ignácik, bytom Kežmarok

Eva Klempárová, bytom Kežmarok

Daniel Ignácik, bytom Kežmarok

Zuzana Klusková, bytom Kežmarok

Marián Pišta, bytom Kežmarok

Štefan Šugarek, bytom Kežmarok

Marcel Václav, bytom Kežmarok

Daniel Merčák, bytom Kežmarok

že im bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l.

Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu  v Kežmarku, kde si ju môžu prevziať.