Oznamy mesta

Oznámenie o doručení písomnosti

Oznámenie o doručení písomnosti

 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje občanov menom:                            

 Zuzana Kučová, bytom Kežmarok

Michaela Mocáková, bytom Kežmarok

Jozef Sekelský, bytom Kežmarok

Denisa Gáborová, bytom Kežmarok

Milan Bialončík bytom Kežmarok

Patrik Kubašovský, bytom Kežmarok

Alina Holiak, bytom Kežmarok

že im bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môžu prevziať.