Oznamy mesta

Oznámenie o doručení písomnosti – Kubašovská, Kurucová

Oznámenie o doručení písomnosti 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje občanov menom:                            

 Katarína Kubašovská, bytom Kežmarok

Lenka Kurucová, bytom Kežmarok

 že im bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môžu prevziať.