Oznamy mesta

Oznámenie o doručení písomnosti občanom s TP mesto Kežmarok

Oznámenie o doručení písomnosti

 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje občanov menom:                            

 Marta Tinková, bytom Kežmarok

Michaela Majkutová, bytom Kežmarok

František Sebeš, bytom Kežmarok

Renáta Grotkovská, bytom Kežmarok

Marek Vojto, bytom Kežmarok

Petra Gáborová, bytom Kežmarok

Melánia Gáborová, bytom Kežmarok

Tobias Gábor, bytom Kežmarok

Maxim Čekovský, bytom Kežmarok

Melisa Vojtková, bytom Kežmarok

Natália Čmilňáková, bytom Kežmarok

Zara Ertlová, bytom Kežmarok

Denis Sekelský, bytom Kežmarok

Tamara Findoráková, bytom Kežmarok

Daniela Sekelská, bytom Kežmarok

Martin Šarišský, bytom Kežmarok

Natália Vidová, bytom Kežmarok

Filip Buka, bytom Kežmarok

Oliver Marco Fedor, bytom Kežmarok

Dominik Olexák, bytom Kežmarok

Erik Pompa, bytom Kežmarok

Richard Gábor, bytom Kežmarok

Tamara Horobová, bytom Kežmarok

Michal Povec, bytom Kežmarok

Jozef Sekelský, bytom Kežmarok

Petra Vidová, bytom Kežmarok

Amy Ema Toporcerová, bytom Kežmarok

Emma Halčinová, bytom Kežmarok

Šimon Štrébl, bytom Kežmarok

Emma Štrébl, bytom Kežmarok

Adriana Hradická, bytom Kežmarok

Karolína Budzáková, bytom Kežmarok

Katarína Troppová, bytom Kežmarok

Lukáš Povazsay, bytom Kežmarok

Sebastián Povec, bytom Kežmarok

Carmen Vidová, bytom Kežmarok

Fabián Dunka, bytom Kežmarok

Sebastián Gábor, bytom Kežmarok

Lian Mária Vidová, bytom Kežmarok

Dominika Sekelská, bytom Kežmarok

Sebastián Toporec, bytom Kežmarok

Brian Vida, bytom Kežmarok

Peter Bobák, bytom Kežmarok

Ladislav Malinič, bytom Kežmarok

Jozef Bohony, bytom Kežmarok

Michaela Majkutová, bytom Kežmarok

Bartolomej Buka, bytom Kežmarok

Lukáš Holub, bytom Kežmarok

 že im bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu  v Kežmarku, kde si ju môžu prevziať.