Podnikaj

Investičné príležitosti

Priemyselná zóna Kežmarok-Pradiareň

Priemyselná zóna Kežmarok-Pradiareň ponúka zázemie pre stredne veľkú priemyselnú výrobu so zameraním na elektrotechnickú výrobu, ľahké strojárenstvo a skladové hospodárstvo. Územie priemyselného parku sa nachádza severne od mesta Kežmarok na rozhraní s územím mesta Sp.Belá a naväzuje na jestvujúci priemyselný areál Pradiareň. Priestor je ohraničený cestou I. triedy č. 67, korytom rieky Poprad a priemyselným areálom firmy Toreal s.r.o. Kežmarok, v ktorej je umiestnená prevádzka firmy Hengstler s elektromechanickou výrobou s 330 zamestnancami. Územím prechádza železničná trať Poprad – Plaveč.

Lokalita: Kežmarok – Pradiareň, cca 1 km od obytnej zóny mesta.

Celková rozloha: 17,74 ha

Infraštruktúra pozemku priemyslenej zóny

Elektrická energia: zásobovanie 22 kV vedením z rozvodne 110 kV Kežmarok 8 MWh

Plynofikácia: plynovod Vys. Tatry – Kežmarok – Spišská Belá

Pitná voda: napojenie na Spišsko – popradskú vodárenskú sústavu, 25 l/s

Čistenie odpad. vôd: delená kanalizácia, cyklické čistenie odpadovej vody v samostatnej čistiacej stanici

Tuhý odpad: skládka tuhého komunálneho odpadu Žakovce (13 km)

Telekomunikácie: 24vláknový optický kábel; siete všetkých mobilných operátorov, pevné pripojenie

Prílohy na stiahnutie