Projekty

URBACT IoTxChange

Stav
Zrealizované
Dátum od
16. októbra 2019

       

Poskytovateľ: Európsky fond regionálneho rozvoja

Operačný program: URBACT III.

Dátum partnerstva: 16.10.2019

Realizácia projektu: október 2019 – august 2022

Celkový rozpočet projektu: 65 567,06 €

Výška dotácie: 65 567,06 €

 

Zhrnutie projektu:
Cieľom medzinárodnej spolupráce siete pre akčné plánovanie „IoTxChange“ je vzájomná výmena skúseností v oblasti digitalizácie založenej na riešeniach IoT – internetu vecí. Každý partner bude preverovať, či a ako by bolo možné vyskúšať riešenia, ktoré boli úspešne aplikované v iných mestách. Zároveň táto medzinárodná diskusia poskytne podnety pre jednotlivé zúčastnené mestá o nových výzvach a trendoch.

Výsledkom projektu budú miestne akčné plány, ktoré nastavia efektívnejšie a presne cielené opatrenia na vytvorenie plánov digitalizácie založených na riešeniach IoT – internetu vecí s cieľom zvýšiť kvalitu života v malých a stredných mestách EÚ.

Viac o operačnom programe tu.

IoTXchange_IAP_Kezmarok_Final

Projekt bol ukončený.