7 Oddelenie majetkovoprávne

Útvar vnútornej prevádzky

 • zabezpečuje činnosti informačnej kancelárie prvého kontaktu, podáva informácie občanom o činnosti jednotlivých oddelení MsÚ Kežmarok a samostatných útvarov
 • informuje občanov o spôsobe vybavenia žiadostí a podaní na MsÚ Kežmarok
 • manipuluje s peňažnou hotovosťou v domácej i zahraničnej mene
 • zabezpečuje peňažný styk s bankami
 • vedie evidenciu a záznamy súvisiace s pokladničnými službami v informačnom systéme
 • sleduje stav peňažnej hotovosti
 • pripravuje účtovné doklady a zabezpečuje ich automatizované spracovanie
 • vyhotovuje objednávky za vnútornú správu úradu
 • zabezpečuje podklady k úhrade faktúr za vnútornú správu úradu
 • zabezpečuje evidenciu, objednávanie a vydávanie stravných lístkov pre zamestnancov Mesta Kežmarok a ich zúčtovanie ekonomickému oddeleniu a úseku PaM
 • zabezpečuje nákupy tovarov – kancelárskej techniky, kancelárskeho materiálu, čistiacich a hygienických prostriedkov a ostatných tovarov
 • vydáva materiál zo skladu
 • vykonáva účtovnícku prácu na úseku zásob

Oznamy