Agendy

Zmena priezviska – Občan

Zmena v zápise ženského priezviska osoby inej ako slovenskej národnosti bez koncovky slovenského prechyľovania

Žiadateľ/ka predloží

 • sobášny list
 • občiansky preukaz
 • žiadosť

Poplatky

Poplatok za zmenu je 5 €

 

Zmena v zápise ženského priezviska osoby bez koncovky slovenského prechyľovania v knihe manželstiev

Žiadateľka predloží

 • sobášny list
 • občiansky preukaz
 • žiadosť

Poplatky

Poplatok za zmenu je 5€.

 

Zmena v zápise ženského priezviska osoby bez koncovky slovenského prechyľovania v knihe narodení

Žiadateľka predloží

 • sobášny list
 • občiansky preukaz
 • žiadosť

Poplatky

Poplatok za zmenu je 5 €

 

 

Zmena v zápise ženského priezviska osoby bez koncovky slovenského prechyľovania – rodičia za dieťa

Žiadateľ/ka predloží

 • sobášny list
 • občiansky preukaz
 • žiadosť

Poplatky

Poplatok za zmenu je 5 €

 

Zmena priezviska maloletého dieťaťa, ktorého rodičia uzavreli manželstvo po jeho narodení

Žiadateľ/ka predloží

 • sobášny list
 • občiansky preukaz

 

Poplatky

Poplatok za zmenu je 5 €

 

Zmena mena, priezviska na základe právoplatného rozhodnutia

Žiadateľ/ka predloží:

 • rozhodnutie
 • pôvodný rodný list
 • u zosobášených pôvodný sobášny list
 • občiansky preukaz

Poplatky

Poplatok za zmenu je 5 €

 

Informácie