Dotácie

Dotácie poskytnuté z rozpočtu mesta Kežmarok pre kultúrne kluby rok 2019

 • Gplus
  IČO: 42026717
  600,00 €
 • Združenie Domov Kežmarok
  IČO: 37880896
  600,00 €
 • Súkromná spojená škola
  IČO: 51076438
  600,00 €
 • ex Teatro
  IČO: 37946366
  1  200,00 €
 • Klub priateľov Magury
  IČO: 37797476
  9  400,00 €