Dotácie

Dotácie z rozpočtu Mesta Kežmarok – pre športové kluby 2019

1. Mestský športový klub Kežmarok               IČO: 42083478                176 400,00 €

2. Mestský futbalový klub Kežmarok           IČO: 42231001                  26 000,00 €

3. Mestský hokejový klub Kežmarok               IČO: 37790013                  37 000,00 €

4. Klub slov. turistov Zlatná Kežmarok            IČO: 51447088                       300,00 €

5. Hokejový klub mládeže Kežmarok              IČO: 52190552                       500,00 €

6. CK CYKLOŠPORT KEŽMAROK                IČO: 50270192                       500,00 €

7. Športový klub IAMES Kežmarok                 IČO: 17080053                       900,00 €

8. TJ STK SEVERKA Kežmarok                     IČO: 31945805                    1 000,00 €

9. Slovenský rybársky zväz –  MO                   IČO: 00178209                    1 000,00 €

10. Atletický klub Elán Kežmarok                    IČO: 37944177                    1 300,00 €

11. Klub volejbalu MŠK OKTAN                       IČO: 31303081                    1 000,00 €

12. FOCUS ON SPORT                                   IČO: 50478788                    2 000,00 €

13. Šport pre všetkých Kežmarok OZ              IČO: 42384320                    1 000,00 €

14. Mestský hokejový klub Kežmarok              IČO: 37790013                    1 100,00 €

15. Sport Timing Slovakia s.r.o                        IČO: 44564040                         500,00 €