Dotácie

Dotácie primátora mesta

Rok 2019

KAPI plus, s. r. o. IČO: 46445102 300 €
Slovenský zväz protifašistických bojovníkov – Oblastná organizácia Poprad 300 €

Rok 2021

šport je cesta – hokejbal, oz IČO:50591975 276,70 €

Rok 2022

GORAL GYM, IČO: 422 380 64 300 €
Občianske združenie REDS CREW TRAININGS, IČO: 457 837 30 300 €
Mestský športový klub Kežmarok, IČO: 420 834 78 300 €

 

Obvodná poľovnícka komora Kežmarok                  IČO: 42175682                       300,00 €

Jednota dôchodcov Slovenska Kežmarok                 IČO: 0089701934                   300,00 €

Združenie Domov Kežmarok                                       IČO: 37880896                      300,00 €