Dotácie

Dotácie primátora mesta

Rok 2019

  1. KAPI plus, s. r. o.                                                                                                                    IČO: 46445102     300,00 €
  2. Slovenský zväz protifašistických bojovníkov – Oblastná organizácia Poprad           IČO: 00177431     300,00 €

Rok 2021

  1. šport je cesta – hokejbal, oz                                                                                                   IČO:50591975      276,70 €