Dotácie

Dotácie z rozpočtu Mesta Kežmarok – pre kultúrne kluby 2022

Klub priateľov Magury                                                     IČO: 37797476             12 000,00 €

exTeatro                                                                             IČO: 37946366               2 000,00 €

Gplus                                                                                  IČO: 42026717               1 200,00 €

Združenie Domov Kežmarok                                         IČO: 37880896                  800,00 €

Goralik                                                                               IČO: 37879286               1 500,00 €

Východoslovenské folkl. združenie Kežmarok            IČO: 00594504             1 600,00 €

Klub priateľov umenia- ZUŠ A. Cígera Kežmarok       IČO: 42345235             3 000,00 €