Dotácie

Dotácie z rozpočtu Mesta Kežmarok – pre športové kluby 2022

Mestský športový klub Kežmarok, IČO: 420 834 78 178 000 €
1.Mestský futbalový klub Kežmarok, IČO: 422 310 01 32 000 €
Mestský hokejový klub Kežmarok, IČO: 377 900 13 63 000 €
Plavecký oddiel MŠK Kežmarok LITTLE SHARK o.z. , IČO: 527 904 36 3 300 €
Šport je cesta hokejbal, oz, IČO: 505 919 75 2 460 €
Klub slovenských turistov Zlatná Kežmarok, IČO: 514 470 88 2 100 €
Šport pre všetkých, občianske združenie, IČO: 423 843 20 1 400 €
Tanečno športové centrum TEMPO Kežmarok, IČO:378 796 77 1 000 €
CK CYKLOŠPORT KEŽMAROK, IČO: 502 701 92 1 000 €
1.Ping-Pong Club FORTUNA – Dukla Kežmarok, IČO: 420 355 62 6 200 €
Občianske združenie REDS CREW TRAININGS, IČO: 457 837 30 600 €
GORAL GYM, IČO: 422 380 64 1 000 €
Stolnotenisový klub Severka Kežmarok, IČO: 319 458 05 1 750 €
Klub volejbalu MŠK OKTAN Kežmarok o.z. , IČO: 313 030 81 1 300 €
FOCUS ON SPORT, IČO: 504 787 88 1 200 €
Slovenský skauting, 3. Zbor Aničky a Bořivoja Uhrových Kežmarok, IČO: 361 625 40 690 €
Slovenský rybársky zväz – Miestna organizácia, IČO: 001782090703 400 €