Oznamy mesta

Skúška sirén v meste Kežmarok

V piatok dňa 11. 06. 2021 o 12.00 h sa v meste Kežmarok uskutoční preskúšanie varovnej siete sirén dvojminútovým stálym tónom sirén.

Preskúšanie varovania obyvateľstva sa na území SR vykonáva v zmysle § 3a ods. 4 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.