Oznamy mesta

Návrh na zapísanie osobností do pripravovanej monografie mesta

Mesto Kežmarok sa chce poďakovať všetkým, ktorí doteraz posielali návrhy na osobnosti Kežmarku, ktorých životopisy by mali vyjsť v ďalšom vydaní monografie Osobnosti Kežmarku 20.storočia.

„U nás osobnosťou je každý – či lekár, či remeselník, či obchodník, teda človek, ktorý pre toto mesto žil a niečo preň aj spravil. Ide výlučne o nežijúce osoby,“ zhodnotila zostavovateľka monografie PhDr. Nora Baráthová. Mesto Kežmarok týmto vyzýva občanov, aby posielali návrhy osobností do 10. februára 2022 na adresu noviny@kezmarok.sk.


Návrh na ďalšiu osobnosť musí obsahovať:

  • Priezvisko, meno a titul
  • Oblasť v ktorej pôsobila osobnosť
  • Dátum a miesto ako narodenia a úmrtia
  • Biografické údaje: školy, resp. vyučenie, pôsobiská, vzťah k mestu
  • Fotografiu

Vzor životopisu do monografie nájdete v prílohe tohto oznamu.


Medzi už zapísanými osobnosťami sa nachádzajú:

Obchod: Babariová Mária, Jankurová Eva, Kantoreková Margita, Mattyaszovská Katarína, Pirožek Ján, Zmaržlák František

Školstvo: Badoničová Mária, Ballová Alica, Baráthová Ružena, Brna Aladár, Daniš Ján, Devera Tomáš, Gubčová Anna, Havran Ľudovít, Hlaváčová Mária, Hypká Magda, Choma Milan, Chomová Eva, Ihnačák Jozef, Ihnačák Michal, Ištok Pavol, Janček Vladimír, Justová Alžbeta, Karas Pavol, Kolesár Mikuláš, Konček Zoltán, Kordovaník Ján, Kováčik Anton, Kuric Štefan, Kuzár František, Lányi Juraj, Lepišová Helena, Leštinská Žofia, Medvedz Michal, Mlaková Júlia, Neupaverová Ľudmila, Nevická Darina, Nevický Mikuláš, Ogurčák Zoltán, Oňa Mikuláš, Oňová Marta, Pavlenka Ondrej, Pisarčík Eduard, Pírek František, Poľan Alexander, Potaš Anton, Potočný Albín, Špalek Lóránt, Thinschmidt Walter, Zadžora Ondrej, Žatkovič Peter

Kultúra a spoločenský život: Balážová – Zoubková Anna, Čaplovič Pavol, Čaplovič Tibor, Dziak Ján, Groskop Štefan, Herz Juraj, Korkoš Andrej, Krejsová Jolana, Legutký Milan, Riecka Mária, Šilon Jozef, Šilonová Antónia, Uher Bořivoj, Vernarský Jozef.

Šport: Bílek Ladislav, Božoň Jaroslav, Brija Vojtech starší, Čekovský Ján, Dluhý Valent, Grohmann Karol, Gurčík Ladislav, Kišš Štefan. Krajňák Oto, Krajňák Vladimír, Kulanga Ladislav, Mizdoš František, Nadányi Vojtech, Pleva Viktor, Šoltýs Michal,Valenčík Ladislav, Varga Ľudovít.

Priemysel, poľnohospodárstvo: Babjak Jozef, Cerman František, Debre František, Dulovič Ján, Husák Pavol, Krejsa Jozef, Poťmák Ondrej, Veselý Jozef.

Zdravotníctvo: Drozd Vladimír,  Dudáš Ján, Galas Tibor, Hreus Jozef, MUDr. Jakubička Alojz, Klimešová Elvíra, Komor Marcel, Kopaničák Martin, Kulik Jozef,  Murgaš Ivan, Navrátil Karol, Novotný Jaroslav, Raffaj Emil, Riedl Jozef, Slovík Dominik, Tóth Ladislav

Remeslo: Bílek Hugo, Debre Štefan, Mazurek Milan, Šefc Albert, Tomášová Anna, Trscionka Anton, Vernarcová Mária.

Zamestnanci MsNV, členovia politických strán, ilegálni pracovníci: Boldižár Vojtech, Búrik Ján, Búriková Katarína, Dlugolinský Emil, Drzewiecki Ladislav, Dubec Ján, Melikant Ladislav, Paško Tibor, Pavela Ján, Skupin Ján, Šilon Martin a Ján, Šípka Adolf, Škára Rudolf, Štěpánek Karol, Švirloch Jaroslav, Varga Jozef.

Ondrej Miškovič,
Úsek komunikácie a propagácie