Oznamy mesta

REKONŠTRUKCIU CESTNEJ VOZOVKY BUDÚ SPREVÁDZAŤ DOPRAVNÉ OBMEDZENIA

Oddelenie
Kultúra

Mesto Kežmarok oznamuje,

že v termíne od 7. 9. 2022 do 30. 9. 2022 dôjde na ulici Lanškrounská k postupnej rekonštrukcii cestnej vozovky, výmene obrubníkov a následnej pokládky nového asflatového povrchu.

Z uvedených dôvodov žiadame všetkých obyvateľov a majiteľov motorových vozidiel, aby svoje vozidlá neparkovali na parkovacích miestach a aby práce mohli prebehnúť bez ťažkostí a v čo najkratšom možnom termíne.

Práce budú vykonávané postupne podľa predbežného harmonogramu :

7. 9. – 16. 9. 2022 V prvej etape sa bude robiť cesta s parkovacími miestami od Lanškrounskej 20 až po začiatok ul. Levočskej.

19. 9. – 30. 9. 2022 V druhej etape sa bude robiť cesta s parkovacími miestami od Lanškrounskej 6 až 18. Počas stavebných prác bude stále zabezpečený prejazd na ostatné ulice ako aj prístup k Základnej škole s materskou školou Sv. Kríža.

Za vzniknuté komplikácie sa vopred ospravedlňujeme a veríme, že táto rekonštrukcia prispeje k lepšiemu bývaniu na tomto sídlisku. Mestská polícia bude prihliadať aj na parkovanie na iných plochách, ktoré nie sú v súčasnosti vyhradené na parkovanie. Náhradné parkovacie miesta pre občanov dotknutých ulíc budú vyhradené v priestoroch parkoviska nákupného centra Kaufland. Všetky ostatné vozidlá, ktoré budú aj po všetkých upozorneniach odstavené na spomínaných parkovacích miestach, budú odtiahnuté kvalifikovanou odťahovou službou a následne šetrené cez mestskú políciu.

V Kežmarku dňa 30. 8. 2022