Oznamy mesta

Zmena odberného miesta na kontajnery na šatstvo

Mesto Kežmarok, Vás týmto informuje, že kontajnery na šatstvo sú umiestnené na zbernom dvore Verejnoprospešných služieb Mesta Kežmarok. Občania môžu odovzdať použitý textil a šatstvo bezplatne, počas otváracích hodín zberného dvora Verejnoprospešných služieb.