Projekty

Ochrana a rozvoj prírodného dedičstva v mestách Nowy Targ a Kežmarok prostredníctvom vybudovania vyhliadkovej veže a montáž vyhliadkových kamier v Nowom Targu a Kežmarku

Stav
Pripravované
Dátum od
1. januára 2018

Operačný program: Program Interreg V – A Poľsko Slovensko 2014-2020

Predpokladaná realizácia projektu: 2018-2019

Celkový rozpočet: 16 728,00 €

Predpokladané vlastné spolufinancovanie: 836,40 €

Predpokladaná výška NFP: 15 891,60 €

 

Zhrnutie projektu: 

Cieľom projektu je na poľskej strane vybudovať vyhliadkovú vežu a vyhliadkové kamery umiestniť na Lapszowej hore. Na slovenskej strane je cieľom projektu je umiestnenie vyhliadkovej kamery na radnici mesta Kežmarok. Obraz z tejto kamery bude možné sledovať na webstránke mesta Kežmarok.Takéto aktivity umožnia prístup k projektovým produktom telesne postihnutým osobám, ktoré vlastnými silami nie sú schopné vidieť všetko sami.

 

Projekt nebol schválený.