Projekty

Podpora koordinačných a implementačných kapacít regionálneho rozvoja okresu Kežmarok

Stav
Pripravované
Dátum od
28. júla 2020

Poskytovateľ: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Výzva: Operačný program Efektívna verejná správa, kód výzvy: DOP-PO1-SC1.1-2019-2

Dátum podania žiadosti: 28.07.2020

Predpokladaná realizácia projektu: apríl 2021 – november 2022

Celkový rozpočet projektu: 336 726,24 €

Požadovaná výška NFP: 319 889,93 €

 

Zhrnutie projektu:

Hlavným cieľom projektu je podporovať činnosti zamerané na tvorbu analýz, hodnotenie dopadov a politík a taktiež realizáciu rozvojovej a investičnej činnosti na úrovni oprávneného územia okresu Kežmarok s účelom vytvoriť v rámci politiky súdržnosti v období 2021-2027 zodpovedajúce strategické a koncepčné rámce územia. Realizované opatrenia budú smerovať k optimalizácii verejných politík v oblastiach úsekov výkonu originálnych alebo prenesených kompetencií miestnej územnej samosprávy okresu Kežmarok s dôrazom na podporu spolupráce medzi mestami Kežmarok a Spišská Belá.

 

Projekt je vo fáze hodnotenia.