Projekty

Výstavba, modernizácia a rekonštrukcia športovej infraštruktúry

Stav
Zrealizované
Dátum od
18. januára 2023

Poskytovateľ:  Slovenský zväz ľadového hokeja

Priamy realizátor: Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok

Účel: Podpora výstavba a technické zhodnotenie zázemia hokejových štadiónov (šatne, sociálne priestory, regenerácia, posilňovňa, klubovňa), investície do nevyhnutnej obnovy hokejových štadiónov (strecha, opláštenie, plocha, mantinely, technické zariadenia)

Schválená dotácia: 24 500,00 €

 

Zhrnutie projektu:

Cieľom projektu je modernizácia a vybavenie Zimného štadióna v Kežmarku.

 

Projekt bol podporený.