Dotácie

Dotácie poskytnuté z rozpočtu mesta Kežmarok pre kultúrne kluby 2020

  1. Klub priateľov Magury IČO: 37797476                                9 400,00 €
  2. exTeatro IČO: 37946366                                                         1 500,00 €
  3. Gplus IČO: 42026717                                                                  800,00 €
  4. Združenie Domov Kežmarok IČO: 37880896                        700,00 €
  5. Goralik IČO: 37879286                                                               600,00 €