Dotácie

Dotácie poskytnuté z rozpočtu mesta Kežmarok pre kultúrne kluby 2021

  1. Klub priateľov Magury IČO: 37797476                                                    3 000,00 €
  2. Goralik IČO: 37879286                                                                                1 000,00 €
  3. exTeatro IČO: 37946366                                                                              1 900,00 €
  4. Gplus IČO: 42026717                                                                                    1 000,00 €
  5. Združenie Domov Kežmarok IČO: 37880896                                            700,00 €
  6. Hudba je zdravie                                           IČO:52097862                        2500,00 €