Dotácie

Dotácie z rozpočtu Mesta Kežmarok – pre športové kluby 2020

  1. Mestský športový klub Kežmarok IČO: 42083478                   121 100,00 €
  2. Mestský futbalový klub Kežmarok IČO: 42231001                   18 750,00 €
  3. Mestský hokejový klub Kežmarok IČO: 37790013                   27 750,00 €
  4. AK Elán pri ZSŠOaS Kežmarok IČO: 37944177                              750,00 €
  5. TJ SEVERKA Kežmarok – STK IČO: 319458 05                         1 125,00 €
  6. Klub slov. turistov Zlatná Kežmarok IČO: 51447088                   562,50 €
  7. Šport je cesta – hokejbal,oz                  IČO: 50591975                   700,00 €
  8. Hokejový klub mládeže IČO: 52190552                                          900,00 €
  9. združenie Reds Crew Trainings IČO: 45783730                        1 600,00 €
  10. CYKLISTICKÝ KLUB MŠK KEŽMAROK IČO: 42339391           562,50 €
  11. Špeciálne olympiády Slovensko IČO: 30811406                           300,00 €