Dotácie

Dotácie z rozpočtu Mesta Kežmarok – pre športové kluby 2021

 1. Mestský športový klub Kežmarok IČO: 42083478                              120 000,00 €
 2. Mestský futbalový klub Kežmarok IČO: 42231001                               30 000,00 €
 3. PO MŠK Kežmarok LITTLE SHARK o.z. IČO: 52790436                       1 500,00 €
 4. Klub slov. turistov Zlatná Kežmarok IČO: 51447088                              1 000,00 €
 5. združenie Reds Crew Trainings IČO: 45783730                                       1 000,00 €
 6. Mestský hokejový klub Kežmarok IČO: 37790013                                 27 750,00 €
 7. Šport je cesta – hokejbal,oz                       IČO: 50591975                            900,00 €
 8. Šport pre všetkých. Obč. združenie IČO:42384320                                1 000,00 €
 9. Slovenský skauting, 3. Zbor Aničky a Bořivoja Uhrových Kežmarok
  IČO: 36162540                   1 000,00 €
 10. TŠC TEMPO Kežmarok IČO: 37879677                                                    1 000,00 €
 11. TJ SEVERKA Kežmarok – STK IČO: 319458 05                                     1 000,00 €
 12. AK Elán pri ZSŠOaS Kežmarok IČO: 37944177                                          500,00 €