Osoby

Norbert Černák

Údržba majetku mesta
MO

Miroslav Oračko

Údržba majetku mesta
MP

Mgr. Martina Prokopovičová

správa bytov a nebytových priestorov

Peter Škovran

Údržba majetku mesta
KV

Ing. Katarína Vaverčáková

Referent