Osoby

MG

Martina Gurová

evidencia obyvateľstva a registratúra, osvedčovanie listín
VK

Veronika Klukošovská

evidencia obyvateľstva a registratúra, podatelňa
ZM

Bc. Zuzana Melikantová

matrikárka
IP

Ivica Petrášková

matrikárka
MR

Mária Reznická

evidencia obyvateľstva a registratúra