Osoby

APB

Ing. Andrea Pikovská Bátory

územné plánovanie, stavebný poriadok, ŠFRB
AG

Ing. Adrian Gallik

územné plánovanie, stavebný poriadok, ŠFRB
PJ

Ing. Peter Justh

príprava investícií
BM

Beáta Malichová

Parkovacia služba
MN

Marek Nather

Parkovacia služba
MP

Ing. Mária Pajáková

územné plánovanie, stavebný poriadok, ŠFRB
FP

František Pavlu

Parkoviská
AP

Ing. Lukáš Šimoňák

územné plánovanie, stavebný poriadok, ŠFRB
LT
MV