Osoby

RH

Bc. Rozália Halčinová

účtovníctvo a rozpočet
PK

Ing. Pavol Košalko

správa daní a poplatkov
MN

Ing. Monika Némethová

Správa daní a poplatkov Správa daní a poplatkov
MP