Úradné sekcie

6 Oddelenie ekonomické

Ekonomické oddelenie zabezpečuje správu daní a poplatkov a súbor ekonomických činností súvisiacich s činnosťou mesta.

 

 

 

Elektronické formuláre:

Oznamy

Agendy

Prílohy na stiahnutie

Sekcie: