Úrad

Tlačívá a dokumenty

Oddelenie sociálnych vecí

Oddelenie organizačno - správne

Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku

Oddelenie ekonomické

Matričný úrad

Evidencia obyvateľstva