Voľby do Európskeho parlamentu 2024

Adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

Do okrskovej volebnej komisie môže delegovať politická strana alebo koalícia, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná, jedného člena a jedného náhradníka.

Meno, priezvisko, dátum narodenia člena a náhradníka s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti, telefonického kontaktu a e-mailového kontaktu oznamuje politická strana alebo koalícia, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná primátorovi mesta.

Vyplnené tlačivo so všetkými náležitosťami je možné doručiť v elektronickej forme na adresu:

primator@kezmarok.sk

alebo v listinnej forme poštou, resp. osobne na adresu:

Mesto Kežmarok, primátor mesta, Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok.

najneskôr do 9. apríla 2024.

Prílohy na stiahnutie