Zasadnutia

Komisia regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a propagácie mesta

13. 10. 2022
Zasadnutie komisie regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a propagácie mesta dňa 13. 10. 2022
02. 06. 2022
Zasadnutie komisie regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a propagácie mesta dňa 02. 06. 2022
17. 03. 2022
Zasadnutie komisie regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a propagácie mesta dňa 17. 03. 2022
11. 10. 2021
Zasadnutie Komisie regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a propagácie mesta dňa 11. 10. 2021
24. 06. 2021
Zasadnutie Komisie regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a propagácie mesta zo dňa 24. 06. 2021
19. 05. 2021
Zasadnutie Komisie regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a propagácie mesta zo dňa 19. 5. 2021
04. 02. 2021
Zasadnutie komisie regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a propagácie mesta zo dňa 4.2.2021
08. 12. 2020
Zasadnutie komisie regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a propagácie mesta zo dňa 8.12.2020
10. 09. 2020
Zasadnutie komisie regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a propagácie mesta zo dňa 10.9.2020
23. 06. 2020
Zasadnutie komisie regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a propagácie mesta zo dňa 23.6.2020
10. 03. 2020
Zasadnutie komisie regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a propagácie mesta zo dňa 10.3.2020
05. 11. 2019
Zasadnutie komisie regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a propagácie mesta zo dňa 5.11.2019
18. 06. 2019
Zasadnutie komisie regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a propagácie mesta zo dňa 18.6.2019
16. 04. 2019
Zasadnutie komisie regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a propagácie mesta zo dňa 16.4.2019
07. 02. 2019
Zasadnutie komisie regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a propagácie mesta zo dňa 7.2.2019