Zasadnutia

Komisia regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a propagácie mesta