Zasadnutia

Komisia bytová, sociálna a zdravotníctva

07. 09. 2023
Zápisnica Komisie bytovej, sociálnej a zdravotníctva zo dňa 07.09.2023
01. 06. 2023
Zápisnica Komisie bytovej, sociálnej a zdravotníctva zo dňa 01.06.2023
18. 04. 2023
Zápisnica Komisie bytovej, sociálnej a zdravotníctva zo dňa 18.04.2023
01. 03. 2023
Zápisnica Komisie bytovej, sociálnej a zdravotníctva zo dňa 01.03.2023
11. 01. 2023
Zápisnica Komisie bytovej, sociálnej a zdravotníctva zo dňa 11.01.2023
04. 10. 2022
Zápisnica Komisie bytovej, správy majetku a lesného hospodárstva zo dňa 04.10.2022
11. 08. 2022
Zápisnica Komisie bytovej, správy majetku a lesného hospodárstva zo dňa 11.08.2022
26. 05. 2022
Zápisnica Komisie bytovej, správy majetku a lesného hospodárstva zo dňa 26.5.2022.pdf
18. 05. 2022
Zápisnica Komisie bytovej, správy majetku a lesného hospodárstva zo dňa 18.05.2021
04. 05. 2022
Zápisnica Komisie bytovej, správy majetku a lesného hospodárstva zo dňa 4.5.2022
27. 01. 2022
Zápisnica Komisie bytovej, správy majetku a lesného hospodárstva zo dňa 27.1. 2022
07. 12. 2021
Komisie bytovej, správy majetku a lesného hospodárstva dňa 7.12.2021
09. 11. 2021
Komisia bytovej, správy majetku a lesného hospodárstva zo dňa 9.11.2021
20. 10. 2021
Zápisnica komisie bytovej, správy majetku a lesného hospodárstva zo dňa 20. 10. 2021
16. 09. 2021
Komisia bytová, správy majetku a lesného hospodárstva 16. septembra
24. 06. 2021
Zápisnica komisie bytovej, správy majetku a lesného hospodárstva zo dňa 24. 06. 2021
09. 02. 2021
Zasadnutie komisie bytovej, správy majetku a lesného hospodárstva zo dňa 9.2.2021
24. 11. 2020
Zasadnutie komisie bytovej, správy majetku a lesného hospodárstva zo dňa 24.11.2020